Home2019-03-30T20:57:03+00:00

MAAILMA ON JATKUVASSA MUUTOKSESSA

Valmistautumalla pärjäät paremmin!

LUE LISÄÄ

MENETELMÄ

Kiihtyvän muutosvauhdin keskellä pärjääminen perustuu kyvykyyksien ylläpitämiseen. Kyse on systemaattisesta menetelmästä, jota voidaan lähestyä seuraavien kolmen vaiheen ja niiden ympärillä olevan kulttuurin kautta.

1. MUUTOSTARPEEN TUNNISTAMINEN

Ymmärrys siitä miksi ja miten täytyy muuttua

Onko olemassa prosessit ja mallit toimintaympäristön muutosten havaitsemiseen? Kerätäänkö päätöksenteon tueksi oikeaa tietoa?

OTA YHTEYTTÄ

2. RATKAISUJEN MUOTOILEMINEN

Tunnistettuihin mahdollisuuksiin tarttuminen

Millä tavalla uusia ratkaisuja kehitetään? Ollaanko omaksuttu muotoiluajattelu strategisella tasolla ja hyödynnetäänkö ketteriä menetelmiä?

OTA YHTEYTTÄ

3. KYVYKKYYKSIEN KEHITTÄMINEN

Kehitettyjen ratkaisujen siirtyminen käytäntöön

Millä tavalla käytännössä varmistetaan kyky muuttua? Tunnistetaanko olemassa olevat kyvykkyydet ja kehittymisen, sekä uusien kyvykkyyksien tarve?

OTA YHTEYTTÄ

OPPIVA KULTTUURI

Konkreettinen menestys syntyy yhteisten käytäntöjen ja rutiinien kautta, jotka ylläpitävät myös muutoskyvykkyyttä.

Tukeeko kulttuuri muutoskyvykkyyttä? Opitaanko tekemisestä ja onko positiivinen kritiikki sallittua? Onko jatkuva oppiminen ja kehittyminen läsnä arjessa kaikilla organisaation tasoilla?

TULOSSA LISÄÄ

MAAILMA KEHITTYY TOTEUTTAMALLA ASIOITA, JOTKA NÄYTTIVÄT MAHDOTTOMILTA

PALVELUT

Autan yrityksiä erityisesti seuraavissa asioissa:

STRATEGIATYÖ

  • Toimintaympäristön kartoitus

  • Nykytilan analysointi

  • Tulevaisuuden tutkimus

PALVELUMUOTOILU

  • Asiakasymmärrys

  • Palveluiden konseptointi

  • Asiakaskokemus

AUDITOINTI

  • Muutoskyvyn arviointi

  • Kulttuurin kartoitus

  • Johtamismalli ja järjestelmä

MUUTOS ON KAIKEN TODELLISEN OPPIMISEN LOPPUTULOS

VOINKO AUTTAA?

Tarvitsetko muutosagenttia avuksi? Ota yhteyttä niin keskustellaan tarpeistanne!

OTA YHTEYTTÄ
RIKU KRISTERSSONBoheemi muutosagentti
Luova generalisti, jonka kokemus ja osaaminen on karttunut erilaisissa tehtävissä, toimialoilla ja asiakasprojekteissa työskentelyn kautta. Yli viiden vuoden kokemus palveluliiketoiminnan johtamis- ja kehittämistehtävistä, sekä laaja ymmärrys teknologiasta, sen tuomista mahdollisuuksista ja palvelumuotoilun menetelmistä.