MAAILMA TARVITSEE MUUTOSAGENTTEJA

Muutosagentti.fi on allekirjoittaneen kunnianhimoinen projekti, jonka tavoitteena on koota olemassa olevia, sekä luoda kokonaan uusia työkaluja ja materiaalia muutos-aiheen ympäriltä.

Haasteena muutos

Kehittämisprojekteissa suurin haaste on tavoitellun asian jalkauttaminen. Tämä asettaa erityisen suuren haasteen jo muoti-ilmiöksi kasvaneelle palvelumuotoilulle ja sen uskottavuudelle. Hyvä idea näyttäytyy huonona jos toteutusta ei saada maaliin, mikä heijastuu helposti tyytymättömyytenä palvelumuotoilu-projektin vetäjiä tai jopa itse menetelmää kohtaan – vaikka syy olisikin ollut muualla. Ongelman ratkaisemiseksi täytyy pureutua syvemmälle organisaatioiden muutoskyvykkyyteen, kulttuuriin, sekä käytäntöihin ja rutiineihin. Käytännössä kyse on siitä, onko organisaatio sen kaikilla eri tasoilla ja osa-alueilla oppinut tekemään muutoksia. Jos oman toiminnan arvioiminen, positiivinen kritiikki ja korjausliikkeiden tekeminen ei ole arkipäivää perustekemisessä niin ei voida olettaa, että isommat ja vaativammat muutokset onnistuisivat.

Treeniä treeniä treeniä

Muutoskykyä täytyy opetella ja harjoitella. Ei urheilijatkaan mene tekemään kisasuoritusta ilman perusasioiden treenaamista, harjoittelemista ja toistamista. Myöskään lämmittelyä ei pidä unohtaa, muuten tulee vammoja. Organisaatiot tarvitsevat muutosvalmentajia samoin kuin urheilijatkin tarvitsevat valmentajia. Pelkkä harjoitteleminen ei riitä vaan harjoitusten pitää olla oikeita ja tavoitteita kohti kehittäviä. Pärjätäkseen paremmin kuin muut pitää lisäksi kyetä kehittämään uudenlaisia tapoja. Tässä kaikessa avuksi tulevat muutosagentit.

Mikä ihmeen Muutosagentti?

Muutosagentti tunnistaa nykyisessä toiminnassa piilevät puutteet ja ongelmat, haastaa vallitsevaa ajattelua ja kykenee ideoimaan ratkaisuskenaarioita, sekä käytännössä viemään muutosta pitkäjänteisesti läpi. Organisaatiot tarvitsevat muutosagentteja estämään paikoilleen jämähtämistä ja ylläpitämään kulttuuria, jossa positiivinen kritiikki on sallittua ja asioita uskalletaan pohtia ennakkoluulottomasti. Muutosagentit luovat ympärilleen myönteistä ja eteenpäin katsovaa ilmapiiriä, minkä takia heitä tarvitaan kaikilla eri organisaatiotasoilla.

Tukea muutokseen

Oletko sinä muutosagentti tai haluaisitko sellaiseksi? Ehkä olet johtaja joka on joutunut tuskailemaan muutosjohtamiseen liittyvien haasteiden kanssa. Tiedät miksi muutosta tarvitaan, mutta et ehkä ole aivan varma mikä olisi oikea suunta? Kenties jopa tiedät miten pitäisi muuttua, mutta on epäselvää mitkä ovat puutteet nykyisissä kyvykkyyksissä suhteessa tarvittaviin ja miten aukkoja täydennetään. Muutosagentti.fi pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin tarjoamalla työkaluja ja malleja kaikkien hyödynnettäväksi. Tarvittaessa allekirjoittaneelta (ja toivottavasti jatkossa sivuston taustalle kasvavalta tiimiltä) saa myös henkilökohtaista palvelua.

2018-12-12T22:02:27+00:00